เข้าสู่ระบบ / ลงทะเบียน

1. เข้าสู่ระบบด้วย Line Login (แนะนำ) ระบบสามารถแจ้งเตือน* สถานะออเดอร์ ตั้งแต่ "ชำระเงินแล้ว/รับออเดอร์" จนถึง "ส่งสินค้าแล้ว" รวมถึงสถานะไปรษณีย์ ตั้งแต่ "รับฝาก" จนถึง "นำจ่ายสำเร็จ"

  *ต้องเพิ่ม @dzth เป็นเพื่อน หรืออย่างน้อยต้องเคยพิมพ์ข้อความส่งไป (เพื่ออนุญาตให้ @dzth ส่งข้อความหาคุณได้)

  เราขอการระบุตัวตน (Unique ID) เท่านั้น ไม่ได้ขอรูปโปรไฟล์ / ชื่อ / email / เบอร์มือถือ ที่คุณลงทะเบียนไว้กับไลน์